ÅRSMØTET

ÅRSMØTET

  • av
  • tor 2022-02-03 kl 22.47

ÅRSMØTET MFK Vingen

Årsmøtet blir torsdag 03.03.22 kl 18:00 på Flittig. Saker/forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dgr før årsmøtet.

Vel møtt!

-Styret