SAKSLISTE ÅRSMØTE

SAKSLISTE ÅRSMØTE

  • av
  • ons 2021-06-16 kl 11.49

 

  1. Åpning av formannen, godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap
  7. Saker til forslag
  8. Valg

 

Vel møtt!