ÅRSMØTE MFK VINGEN

ÅRSMØTE MFK VINGEN

  • av
  • man 2021-06-14 kl 09.25

Tirsdag 22. juni kl 18:00 på Flittig. Forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dager før.Vel møtt!