Årsmøte Vingen

Årsmøte Vingen

  • av
  • ons 2018-12-12 kl 19.18

Årsmøtet i Vingen blir avholdt 05.02.19 kl 19:00 på Flittig. Saker/forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dager før.