Flyplassavgift

Flyplassavgift

  • av
  • ons 2017-05-31 kl 16.47

Hei! 

Som vi landet på på årsmøtet; pga nedgang i medlemstallet i 2016 ble det enighet om at det åpnes for å betale en "Flyplassavgift" til klubben. Dette er selvfølgelig helt frivillig, men nå som junilønna er på veg inn minner styret om dette. Så, hvis du flyr regelmessig, Vipps gjerne over 500,- til Modellflyklubben Vingen.

 

-Styret