Stripa er nyklippet og Løvenskiold begynner hogsten.

Stripa er nyklippet og Løvenskiold begynner hogsten.

  • av
  • tir 2016-07-05 kl 14.05

Stripa er nyklippet idag, og Løvenskiold har startet hogst rundt Flittig. Har hatt dialog med skogkontoret en stund, med hyggelig tilbakemelding angående hogsten. Var idag også oppom og snakket med han som kjører maskin, og fikk de med på positive ting for oss som flyr. Så i løpet av Juli blir det spennandes å se hvor mye som blir hogget. I kveldinga blir det flyging på vanlig måte med mye skog, neste gang blir med mindre skog :-)