Torsberg

Torsberg

  • av
  • man 2013-09-09 kl 19.31

  

Torsberg

Har hatt noen turer til Torsberg i sommer for å fly litt hang når jeg har hatt litt pause i vinsjingen. 

Etter vi bærte opp mye jord i fjor så har landingsforholdene også blitt bedre der. Ikke riktig nok akkurat som et stuegulv , men men så tar vel en ikke den nye f3f kjærra opp dit heller.

For de som ikke vet hvor det er så ta kontakt . Best der oppe ved sørlig vindretning.

en liten snutt fra Torsberg 

http://www.youtube.com/watch?v=aW583_7s7rU&list=FL7bN8akBqN1yLd5ENUlzSxw

Tom Inge Ballestad