Flyplasser

MFK Vingen disponerer for tiden 2 flyplasser. Generell aktivitet (alle typer fly) foregår på Flittig modellflyplass. Der har vi også vårt klubbhus, og månedlige møter. (Hver første tirsdag i måneden, kl. 19.00).

Vallermyrene flyplass er det kun seilfly og seilfly med elektromotor som har adgang.