Bli medlem

Vil du bli medlem, eller ha mer info? Send en mail til geirskien@gmail.com

Er du interessert i komme igang med modellfly? Ta kontakt med en av våre instruktører.