Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler for Modellflyklubben Vingen

Vi er så heldig i Vingen, at vi har en flystripe som ikke er til sjenanse for naboer! Og det er et STORT privilegium! Derfor har vi også et svært enkelt og lettfattlig regelverk å forholde oss til. Støyproblemet er ikke noe problem hos oss, annet enn for oss selv...

Likevel er det ikke desto mindre viktig å ha i tankene at et modellfly i villfarelse, uten kontroll, representerer en stor fare for folk og fe.

I klubbhuset blir det oppbevart et lite hefte med reglene, samt et skjema til å signere på. Alle som flyr på egen hånd i MFK Vingen, skal ha lest disse reglene, og signere med navn og dato på at reglene er lest og forstått.Vi gjengir regelverket i sin helhet:

Sjekk før oppstart av motor:
-Hent frekvensklype 
-Sørg for maks. batterikapasitet på sender og mottaker 
-Sjekk om propeller er skadefri 
-Sjekk hengsler og linker 
-Sjekk rekkevidde for radio 
-Sjekk om mottager og batteri er sikret 
-Sjekk vingebolter og strikk 
-Sjekk hjulstoppere (Etterdra) 

Sjekk etter oppstart av motor:
-Stå BAK modell ved rusing av motor, ikke ved siden eller foran. Gjelder også tilskuere! Propeller kan ha skjulte feil etter harde landinger. 

Før take off:
-Prøv motor med fullt turtall 100% RPM 
-Sjekk utslag på alle ror og flaps 
-Sjekk vindretning 
-Sjekk om andre fly holder på å lande 
-Det skal være maks 3 FLY i luften samtidig 
-Sjekk startbane 

Flyving:
-Flyving over depot og parkerte biler er forbudt!!!!!!!!! 
-Land straks hvis det oppstår uregelmessigheter ved flyet 
-Gi beskjed til nærstående flygere eller tilskuere hvis lavflyging skal foregå foran depoet 

Landing:
-Sjekk om landingstripe er klar 
-Sjekk vindretning 
-Rop "LANDING" 
-Når landing er ropt, skal andre flygere trekke seg tilbake fra flyplassens start- og landingsområde 
-Landing er ikke avsluttet før modellen er brakt til depoet 
-Heng frekvensklype tilbake på stativ/tavle etter endt flyging 

Generelt:
Erfarne og viderekommende flygere har alle ansvar for at nybegynnere og uerfarne flygere får den hjelp, opplæring og tips som skal til for at flyplassen blir et sikkert område.
Det er flyforbud i ukens fem virkedager i elgjakten. Tidspunktet annonseres
ALL PARKERING INNE PÅ OMRÅDET SKJER PÅ EGET ANSVAR