Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler for Modellflyklubben Vingen

Vi er så heldig i Vingen, at vi har en flystripe som ikke er til sjenanse for naboer! Og det er et STORT privilegium! Derfor har vi også et svært enkelt og lettfattlig regelverk å forholde oss til. Støyproblemet er ikke noe problem hos oss, men man bør allikevel unngå overdreven støy.

Likevel er det ikke desto mindre viktig å ha i tankene at et modellfly i villfarelse, uten kontroll, representerer en stor fare for folk og fe.

I gapahuk på Vinter og Sommerstripe henger det enkle sikkerhetsregler som alle må lese og følge. Alle som flyr på Flittig må være medlem av NLF for å ha forsikringen i orden.

A og B bevis er påkrevet hvis man flyr modeller som havner i disse kategorier.
A-Bevis: Alle fly mellom 2-12kg. Droner over 1kg. Helikopter med rotor større enn 650mm.
B-Bevis: Modeller over 12kg. Jet/Turbin med flytende drivstoff

Sjekk før oppstart av motor:

-Sørg for maks. batterikapasitet på sender og mottaker 
-Sjekk om propeller er skadefri 
-Sjekk hengsler og linker 
-Sjekk rekkevidde for radio 
-Sjekk om mottager og batteri er sikret 
-Sjekk vingebolter og strikk 
-Sjekk hjulstoppere (Etterdra) 

Sjekk etter oppstart av motor:
-Stå BAK modell ved rusing av motor, ikke ved siden eller foran. Gjelder også tilskuere! Propeller kan ha skjulte feil etter harde landinger. 

Før take off:
-Prøv motor med fullt turtall 100% RPM 
-Sjekk utslag på alle ror og flaps 
-Sjekk vindretning 
-Sjekk om andre fly holder på å lande 
-Det skal være maks 3 FLY i luften samtidig 
-Sjekk startbane 

Flyving:
-Flyving over depot og parkerte biler er forbudt!!!!!!!!! 
-Land straks hvis det oppstår uregelmessigheter ved flyet 
-Gi beskjed til nærstående flygere eller tilskuere hvis lavflyging skal foregå foran depoet 

Landing:
-Sjekk om landingstripe er klar 
-Sjekk vindretning 
-Rop "LANDING" 
-Når landing er ropt, skal andre flygere trekke seg tilbake fra flyplassens start- og landingsområde 
-Landing er ikke avsluttet før modellen er brakt til depoet 

Generelt:
Erfarne og viderekommende flygere har alle ansvar for at nybegynnere og uerfarne flygere får den hjelp, opplæring og tips som skal til for at flyplassen blir et sikkert område.

ALL PARKERING INNE PÅ OMRÅDET SKJER PÅ EGET ANSVAR