Vallermyrene

Vår seilflyplass ligger på Vallermyrene i Porsgrunn. Stripa er ca. 240 x 50 meter.
Det er stort sett aktivitet hver helg på plassen, i uken er det torsdager som er fast "treningsdag". Er været godt er det stor sannsynlighet for å finne folk der andre ukedager også...
MFK Vingen og medlemmene disponerer bra med startredskaper (vinsjer, liner osv.) og er selvsagt behjelpelige om du ikke har slikt selv.
En del av klubbens seilflygere er aktive konkurranseflygere i grenene F3B, F3J og F3F. Mens mange andre flyr kun for kosens skyld! Vi har også fått laget ett enkelt "ringeapparat", slik at det blir satt opp treningsbane for "speed-flyging" jevnlig.

Har du spørsmål om seilflyging eller vår seilflyplass kontakt en av våre seilflykoordinatorer.