Flittig

Flittig gård ligger ved Luksefjell veien, rett før du kommer til Fjellvannet.
Vingen overtok leie-forholdet i 1992 og har opparbeidet to striper, en for vinterbruk (220x30 m) og en for sommerbruk (ca 200x30 m).
Sommerstripa blir utvidet sommeren 2000, slik at lengden økes til nærmere 300 meter.

Begge striper er gras-striper. Mye er gjort med vegetasjonen i områdene rundt plassen, slik at plassen i dag kan flys med stort sett alle typer fly.

 

Klubben disponerer også bygningene på plassen. Det gamle våningshuset blir brukt som klubbhus.
Det er lagt ned mange dugnadstimer i klubbhuset, og det blir flittig brukt som varmestue på kalde vinterdager.
Det er et lite kjøkken i bygget, så pølser og pizza er trofaste gjengangere i tillegg til kaffe og te.